Strona główna  Regulamin

Regulamin zakupów projektów typowych domów jednorodzinnych prezentowanych na stronach internetowych www.ekotypowe.pl.

1.Strony transakcji

"Sprzedający": firma Michał Papka F.H.U; adres siedziby biura os. Złotej Jesieni 6 pokój 10 na parterze, 31-826 Kraków, NIP 663-168-54-18 regon 121375841 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem: 6768/2010, właściciel marki i serwisu internetowego ekotypwe.pl i ekotypowe projekty domów orazKupujący” dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2. Postanowienia ogólne

2.1.Niniejszy regulamin określa zasady zakupów projektów domów jednorodzinnych oferowanych na stronach internetowych www.ekotypowe.pl oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


2.2. Zakup projektów oferowanych na stronach internetowych www.ekotypowe.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.


2.3. Projekty oferowane do sprzedaży objęte są ochroną praw autorskich i są przeniesione na kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego.


2.4. Informacje podane na stronie internetowej www.ekotypowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


2.5. Sprzedający oferuję projekty typowe w postaci gotowych projektów typowych wielobranżowy budynków mieszkalnych jednorodzinnego w 4 egzemplarzach, przygotowane przez uprawnionych projektantów zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.


2.6. Projekty typowe mogą być wykorzystane przez Kupującego wyłączenie po przeprowadzeniu adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionych projektantów.


2.7. Ceny projektu przedstawione na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich.


2.8. Ceny i projekty przedstawione na stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym dla Sprzedającego momencie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania terminowych promocji cenowych.


2.9. Zdjęcia, rysunki, i inne dane przedstawione na stronach internetowych mogą nieznacznie się różnić od tych zawartych w sprzedawanych projektach.

3. Zakup projektów.

3.1. Projekty można zakupić poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail typowe.projekty@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej w zakładce KONTAKT.

3.2. Sprzedając w ciągu 72 godzin potwierdzi przyjęcie zamówienia i uzgodni szczegóły z Kupującym.


3.3. Przy składaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu pod którym będzie można z kontaktować się z Kupującym.


3.4. Złożenia zamówienia jest jednoznaczne z: zawarciem umowy sprzedaży, akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji.


3.5. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail. W potwierdzeniu będzie opisany towar sprzedaży, jego cena z uwzględnieniem podatku, termin, sposób dostawy i forma płatności.


4. Płatności

4.1 Kupujący może dokonać płatności za zamówiony projekt lub projekty w następujący sposób:
a) w formie przedpłaty poprzez przelew bankowy na konto firmowe Sprzedającego:
Michał Papka F.H.U; os. Zlotej Jesieni 6, Alior Bank:
60249 0000 50000 4000 6237 5199
b) gotówką w siedzibie Sprzedającego


4.2. Za chwilę zapłaty uznaję się termin zaksięgowania środków na koncie sprzedającego lub dzień doręczenia zapłaty Sprzedającemu.

5. Sposób dostawy

5.1. Dostawa zamówionego projektu nastąpi poprzez firmę kurierską z której aktualnie będzie korzystał Sprzedający.


5.2. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający i jest on wliczony w cenę projektu. W przypadku wysyłki projektu za granicę koszt przesyłki będzie ustalany indywidualnie.


5.3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony projekt w przeciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym.


5.4. Termin realizacji projektów oznaczone na stronie internetowej jako „w opracowaniu”
należy uzgodnić ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.


5.5. Kupujący w czasie odbioru towaru od kuriera jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub jego niekompletności należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny.


6. Reklamacje.

6.1. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego określony w punkcie 1.


6.2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (rachunku). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


6.3. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zakupionego projektu na następujących warunkach:
a) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z pełnym zwrotem kosztów projektu składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania projektu.


b) Wysyłka zwracanego projektu odbywa się zawsze na koszt Kupującego.


c) Zwrot należnych kosztów – ceny projektu - dokonywany jest dopiero po otrzymaniu zwrotu projektu przez Sprzedającego.


d) Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym, czyli bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń itp.


e) Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne i gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego.

7. Postanowienia dodatkowe

7.1. Projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.

7.2. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.

7.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

7.4. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Michał Papka F.H.U; os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków.

7.5. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem i sprzedażą Towarów.

7.6. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wy

konaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Sprzedającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.7. Ekotypowe.pl daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

7.8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

8. Dodatki do projektu

8.1. Do wybranych projektów dostępne są dodatkowe opracowania w cenie projektu.

8.2. Dodatki do projektu oznaczone są symbolami graficznymi, niektóre z nich są do wglądu w postaci pliku pdf przed zakupem projektu.

8.3. Oznaczenia symboli graficznych:

projekt pompy ciepła opracowany przez firmę Dumarch Went- Geo Power

projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją

wariantowy projekt fundamentu jako płyty fundamentowej

projekt spełnia podstawowe wytyczne NFOŚiGW kwalifikujące do dopłaty państwowej, aczkolwiek przygotowanie projektu pod kątem dopłaty spoczywa na projektancie adaptującym projekt typowy

projekt gruntowego wymiennika ciepła


                                                                                                 

copyrights ekoarchitekci 2011